تگ

رادیو جوان

همه کنسرت‌ها به خاطر رادیو جوان لغو شد

بهمن بابازاده نوشت همه کنسرت‌‌ها در ایران لغو شده است. او نوشته به گفته حراست ارشاد، هیچ خواننده ای قبل از حذف آثارش از رادیو جوان و ملوبات اجازه برگزاری کنسرت در سال ۱۴۰۱ را نخواهد داشت. بسیاری از تهیه کننده ها با ضرر سنگین مالی رو…