تگ

رومیزی‌ها و کوسن‌ها

رومیزی‌ها و کوسن‌ها:

توی طراحی داخلی خونه گذشته از دیوار و پنجره و کابینت یه چیزایی هست که شاید به ذهن نرسه اما دکور خونه رو از این رو به اون رو می‌کنه.
همین اجزا ریزه میزه و شاید زیاد به چشم نیومده می‌تونه سلیقه خاص شما رو توی چیدمان خونه نشون بده.
رومیزی‌ها و کوسن‌ها از جمله اجزایی هستند که توی خونه شاید جز اولین چیزهایی باشند که به چشم میان. ترکیب مناسب اون‌ها با سایر اجزای دکور خاص بودن خونه هرکسی رو به رخ بیننده می کشند.

داشتن چند روکش زیبای کوسن که در هماهنگی با رومیزی‌ها و رانرها جلوه مبلمان رو به چشم بیننده بیش‌تر می‌کنه از ضروریات هر خانه‌ای است.