تگ

سریال رویاها و واقعیت‌ها

سریال رویاها و واقعیت‌ها قسمت ۲۴ بیست و چهارم

رابطه ملکه و ییعیت جدی‌تر می‌شود. در حالی که دجله و سرگن در حال تجربه یک رابطه صادقانه هستند، آن ها هم حالا از خصوصی‌ترین‌‌های زندگی‌شان آگاه می‌شوند.  https://youtu.be/2e5_U3K3L2o ستنای در زندگی شخصی موفقیت تازه‌ای ندارد اما در زمینه…