تگ

صدف طاهریان

بازیگر سینمای ایران مقیم ترکیه. مدل در ترکیه.

صدف طاهریان و پشت صحنه کثیف سینمای ایران

صدف طاهریان پس از هفت سال از مهاجرت خود، دوباره با مطرح شدن بحث‌های پشت صحنه کثیف در میان بعضی از سینمایی‌ها به عنوان اولین کسی که با جسارت کامل این موضوع را در میان گذاشت و گفت سینمای ایران کثیف است دوباره این بحث را پیش کشیده. او گفته…