تگ

صادق در سریال سه خواهر

صادق برادر فاتح، پدر خانواده‌، رئیس یک دفتر پست است. همسر او نسرین و دخترانش دریا، درخوانده دونوش و پدر تورکان است.
عاشق دخترانش است.

سریال سه خواهر قسمت ۶ ششم

آن‌چه پیش از سریال سه خواهر قسمت شش باید بدانیم این روایت است که تنها فرد معصوم این داستان ترکان بود: https://youtu.be/0tzNca0SSuw از تو طلاق نمی گیرم سومر   متوجه نمی‌شم  من از تو طلاق نمی‌گیرم سومر تو الان نمی‌فهمی چی…