تگ

سعید راد

ایرج و سعید راد در تلویزیون دولتی

ایرج خواننده، به همراه سعید راد در برنامه شبکه‌های تلویزیون دولتی حضور یافتند تا امسال، مخاطب تازه‌ای از سیل مخاطبان از دست رفته صدا و سیما به آن بازگردد. ظاهر امر این طور به نظر می‌رسد که عده‌ای در صدا و سیما به دنبال ایجاد جذابیت از…