تگ

صالحا گولو

شخصیت مربوط به مادربزرگ لیلا، کارتال و شاهین در سریال ۳ سکه (اوچ کروش)

مادربزرگ کارتال، به بازیگران سریال سه سکه اضافه شد | بازیگر این نقش کیست؟

مادربزرگ کارتال در قسمت بیستم سریال سه سکه وارد ماجرا می‌شود. سونا سلن بازیگر این نقش خواهد بود. نام شخصیت مادربزرگ کارتال در سریال سه سکه، صالحا گولو خواهد بود. شما هم منتظر تماشای نقش های جدید در سریال سه سکه هستید؟‌ می‌توانید تا ۲۴…