تگ

سردار سپه

سردار سپه، عنوان رضاشاه پهلوی پیش از به سلطنت رسیدن است.

عکس لحظه دیدار سردار سپه و احمدشاه قاجار (پیش از به شاهی رسیدن رضاشاه)

رضاشاه پیش از دوره پهلوی سردار سپه (وزارت جنگ) احمدشاه قاجار بود. عکس‌های کمی از آن زمان موجود است که یکی از باکیفت‌ترین‌های آن‌ها را که تا به حال کمتر دیده شده است با هم می‌بینیم: برای دسترسی به عکسهای قدیمی تاریخی، می‌توانید به…