تگ

سریال کاچیش (فرار)

قیمت دیزنی پلاس در ترکیه چقدر است؟

محصول تازه دیزنی پلاس در ترکیه طی روزهای آینده در اواخر فروردین ۱۴۰۱ رونمایی می‌شود. در مقابل سرویس‌های دیگر، قیمت بیشتری دارد و هر اشتراک آن حدود ۴۰ لیر برای هر ماه قیمت خورده است. در صورتی که بسته یک ساله بخواهید باید به عنوان مشترک…

قراردادهای آنچنانی دیزنی پلاس و رقم قرارداد بازیگران این سریال‌های ترکی

دیزنی پلاس، پلتفرم تازه‌ای است که در ترکیه بسیار فعال شده است. اصل این پلتفرم در آمریکاست ولی ورود آن به بازار ترکیه سر و صدای زیادی کرده و ستاره‌های زیادی را با دستمزدهای کلان دست‌به سینه نگاه داشته است.  ۱۵ ستاره مشهور سریال‌های ترکی،…