تگ

سریال ترکی خنده دار

ژانری در سریال‌های ترکی که معمولا اتفاقات آن در کوچه و خیابان اتفاق می‌افتد، سریال‌هایی تابستانی هستند و در دو نوع جوانانه و خانوادگی طبقه‌بندی می‌شوند.

سریال از ما بهترون قسمت ۵۴ پنجاه و چهارم

چنگیز از مادرش خواهش می کند تا سر ست برود و ببیند که واحد و گیزم با هم رفتار مشکوکی دارند یا نه. واحد سر ست موقع گریم گیزم، با لبخند می گوید: «چه آرایشت بهت میاد گیزم جون! » گیزم که فکر می کند سر به سرش می گذارد می گوید: «مسخره م میکنی نه؟!…