تگ

سویل سلیمانی

ایران ستیزی برخی میهمانان ایران اینترنشنال سوژه شد

در برنامه فردا از تلویزیون ایران اینترنشنال، یک میهمان اعلام کرد که برایش ایران تقدسی ندارد! سخنان یک فعال ضدملی به نام سویل سلیمانی است به همراه آن‌چه در تعدادی از برنامه‌های این شبکه تلویزیونی مطرح شده است انتقاد خیلی از کاربران را در پی…