تگ

تینا پاکروان

کارگردان ایرانی سریال خاتون که از نماوا پخش شد.

صحنه آخر سریال خاتون قرار بود این باشد که سانسور شد

سریال خاتون به کارگردانی تینا پاکروان طوری فیلمبرداری شده بود که قرار بود در قسمت پایانی ، رضا فخار توسط تیری که از کمیسر رجب اف میخورد بمیرد و شیرزاد زنده مانده و مجددا با خاتون ازدواج کند. اما این داستان که حتی ساخته هم شده بود مورد…