تگ

مجله توفیق

فصلنامه پوشه، شماره ۱: کاریکاتور و ملی‌شدن نفت

فصل‌نامه تازه‌آی به نام پوشه منتشر شده که همزمان با سال نو اولین شماره‌اش را روانه گیشه‌ها کرده است.  هر پوشه، قرار است پرونده‌ای باشد درباره رابطه هنرهای تجسمی و یکی از جریانات تاریخی، سیاسی و یا اقتصادی در ایران.  اولین پوشه، که مدیر…